Om Oss

Fleatys tjänst är en plattform för beställning och leverans av material inom byggbranschen. Vi sammankopplar beställare av byggmaterial, leverantör och återförsäljare av materialet.

Beställare får sitt material levererat samma dag, med ett par knapptryck via en mobilapplikation. Transportköpare kan enkelt boka transporter och sedan följa dem från upphämtning till fakturering. Åkerier får tillgång till en exklusiv marknadsplats för transportjobb, som leder till färre tomma lastbilar och mindre administrativt arbete då varje chaufför kan acceptera sina jobb själva direkt i mobilen.

Fleatys huvudmål är att att minska det stora antalet tomma lastbilskörningar som sker idag runt om i världen och på så sätt gynna vår gemensamma miljö. Samtidigt som vi vill bidra till ökad lönsamhet hos åkerier, bygg- och andra branschföretag.

Fleaty är ett buildtechbolag med målet att optimera och digitalisera transport- och byggbranschen. Bygg och transportbranscherna är väldigt föråldrade och det råder en stor avsaknad av innovativa och digitala lösningar som är enkla och kan effektivisera. Vi anser att byggbranschen – fast den är Sveriges största bransch, även är en av de mest sterila branscherna.

Fleatys uppgift är att genom research och analys hitta och förverkliga innovativa digitala lösningar som för byggbranschen framåt.

Team Fleaty

Robin Granholm

CSO & Co-founder

Filip Stamenkovic

CEO & Founder

Nikola Markovic

CPO & Co-founder

Ira Miglis

Accountant

Vladimir Nikic

Business Engineer

Daniel Beaudry

Environmental specialist

Teodora Milovancevic

Administrator


You?

We are hiring!