Specialister i geotekniska och kemiska analyser.

En del av Fleatys digitala ekosystem. För mer information, kontakta oss på lab@fleaty.com
eller 070-960 20 51.

Våra tjänster

För mer information, kontakta oss på lab@fleaty.com eller 070-960 20 51
Hämtar
Hämtar

Vi hjälper dig med provtagning och analys av schaktmassor, asfalt och trädgårdsjordar. När vi har fått in Er beställning kontrollerar vi adressen och lämpliga provtagningsplatser. Vi åker sedan ut till platsen som Ni angett i Er beställning för att hämta prover, som standard tas flera slumpmässiga prover och slås samman till ett samlingsprov.

Lämnar
Transportföretag

När proverna är tagna transporteras dessa till ackrediterat laboratorium för analys. Proverna kylförvaras under transporten. När proverna är överlämnade på laboratoriet mottar du en bekräftelse per SMS där förväntad svarstid framgår.

Testar och registrerar
Transportföretag

När analysen är sammanställd får du en kopia på analysprotokollet och en tolkning om analysresultat utifrån Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. Tolkningen görs utifrån mindre än ringa risk (MRR), känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM)

För entreprenörer som beställer sina transporter av material & bortforsling via Fleaty-appen registrerar vi också analysprotokollet till berörda tippar som har tillstånd att ta emot massorna.

OM OSS

Geotekniska och kemiska analyser.

För jordprov och näringsanalyser som beställs på förmiddagen sker provtagningen samma dag. Om beställs på eftermiddagen kan provtagningen dröja till nästa arbetsdag. Vår rekommendation för antal prov av schaktmassor och trädgårdsjordar är följande:
  • För volymer på ca 200 m3 bör ett samlingsprov beställas.
  • För volymer över 400 m3 bör minst två prover beställas och ytterligare ett prov för varje volym på 400 m3.
  • För volymer över 2000 m3 rekommenderar vi att ytterligare ett prov beställs per 1000 m3.
Vår rekommendation för antal prov av asfalt är följande:
  • Ett prov per 100 meter eller 1500 m2. dock alltid minst två prov.

Vad säger våra kunder

Nöjda kunder är vårt största fokus. Läs om vad våra kunder har att säga om oss.

5/5
Fantastisk kundupplevelse hela vägen! Har varit med om några dåliga upplevelser tidigare men det här var suveränt!
Andreas Frånberg
Inköpare
5/5
Superbra service! Jag blev bemött på ett seriöst och professionellt sätt trots att jag hade tusen frågor. Kanon!
Younes Beigi
Projektledare
5/5
Hög kvalitet och trevligt bemötande från start till mål. Rekommenderas till alla som värdesätter riktig toppkvalitet.
Fredrik Lagerstam
Entreprenadingenjör