En plattform för Transportörer

Transportföretag

Med Fleaty, ansluter du din flotta av lastbilar till en plattform som förenklar sättet du tar emot beställningar på och hjälper dig och din organisation att bli mer effektiva.

Hur då?
Genom att fullständigt digitalisera hela processen. Föraren ska inte behöva oroa sig varken för turerna, kommunikationen eller faktureringen – det är vårt jobb, att hjälpa er fokusera på er core business, vilket är att tillföra med kompetenta förare och lastbilar.

Genom att enkelt ändra din status från inaktiv till aktiv, gör föraren sig själv tillgänglig för beställningar från klienter och får möjlighet att buda på rutter som passar föraren bäst.

Fleaty hjälper och sammankopplar er med närmaste leverantör som har det efterfrågade materialet. 

Efter att materialet har lastats på er lastbil, behöver ni endast ladda upp en bild på kvittensen och fortsätta er tur mot leveransadressen.

När allt är avslutat, kommer föraren och/eller transportföretaget att kunna ha en översikt över allt som är intjänat i realtid och få det utbetalt veckovis, utan att behöva tänka på fakturor från leverantör av material, återvinningscentral eller kund – det är vårt jobb.